เศรษฐา ทวีสิน / Sretta Thavisin (Officially 30th Prime Minister of Thailand)

เศรษฐา ทวีสิน / Sretta Thavisin (Officially 30th Prime Minister of Thailand)

Other LanguagesRVC v2
👍

4

🪄

6

Description

RMVPE 7:45 Minutes of data (the standard interview)

Comments

Speech / พูด

ลีมทำ sample ร้องภาษาไทย 💀

ไม่รู้แล้วพรุ่งนี้ว่ากัน

sample ร้องค่อยมาพรุ่งนี้ต่อนนี้ไปนอนก่อนละ

ชิทอัพ sample ผิดด้วย 💀

เศรษฐา ทวีสิน / Sretta Thavisin (30th Prime Minister of Thailand) 190 Epoch

Add a comment

Post

Samples

New
Classic

1. Singing

Male

English

2. Singing

Female

English

3. Singing (Dry)

Female

English

4. Singing (High)

Female

English

5. Singing 2

Male

English

6. Singing (Dry)

Male

English

7. Singing (Dry, High)

Male

English

Pitch

0

Collections with this model