ลุงโทนี่ บุหรี่ทำเอง (Lung Tony)

ลุงโทนี่ บุหรี่ทำเอง (Lung Tony)

Other LanguagesRVC v2E-Celeb
👍

5

🪄

72

Description

RMVPE 12 minutes data / Link image "x"

Comments

RMVPE 12 minutes data / ข้อมูล ๑๒ นาที Link / ลิ้งค์: image / รูป: "ไอ้หน้าxี"

Speaking / พูด:

Singing / ร้อง:

ลุงโทนี่ บุหรี่ทำเอง (Lung Tony) RVC v2 300 Epoch

Add a comment

Post

Samples

New
Classic

1. Singing

Male

English

2. Singing

Female

English

3. Singing (Dry)

Female

English

4. Singing (High)

Female

English

5. Singing 2

Male

English

6. Singing (Dry)

Male

English

7. Singing (Dry, High)

Male

English

Pitch

0

Weekly Metrics

Collections with this model