Premium

รับพรีเมียม

รับพรีเมียมสำหรับคิวเฉพาะกิจ, เสียงนำเข้าที่ยาวนานขึ้น, และงานรอดำเนินการมากขึ้น.

สร้างด้วย AI

รูปภาพ

ข้อความเป็นภาพ

🎉

New

สร้างรูปภาพจากคำอธิบายข้อความ

การเดินทางผ่านภาพ

🎉

New

เริ่มการเดินทางทัศน์อัตโนมัติที่สร้างเพื่อคุณ

เสียง

ข้อความเป็นเพลง

0 รอคิว

สร้างเพลงโดยอธิบายด้วยข้อความ

การเปลี่ยนเสียง

0 รอคิว

ใช้โมเดลเพื่อเปลี่ยนเสียงร้องหรือพูดเป็นเสียงใหม่

ยูทิลิตี้

แยกเสียง

0 รอคิว

แยกเสียงที่อัพโหลดเป็นเสียงร้องและเครื่องดนตรี