Weights Premium

Nhận Premium

Hủy bất cứ lúc nào. Không phí ẩn. Thanh toán an toàn.

$9.99/tháng

$99.99/năm

Huấn luyện Mô hình

Huấn luyện mô hình của riêng bạn ngay tại Weights, với nhiều tính năng và lựa chọn hơn.

Thời gian chờ đợi ngắn hơn

Bỏ qua hàng đợi: Thành viên Premium được xử lý ưu tiên cho các sản phẩm sáng tạo của họ.

Thêm Công Việc Đang Chờ

Sắp xếp đến 25 công việc cùng một lúc, tăng từ 3 công việc ở gói miễn phí.

Độ dài âm thanh lớn hơn

Sử dụng đoạn âm thanh dài hơn trong các sản phẩm sáng tạo của bạn, dài hơn nhiều so với gói miễn phí.

Tải lên bài hát lớn hơn

Tải lên âm thanh lên đến 50MB, lớn hơn nhiều so với gói miễn phí.

Văn bản TTS dài hơn

Khiến TTS của bạn có thể đọc tới 2500 ký tự, tăng từ 250 ký tự cơ bản

Tính năng độc quyền

Truy cập ưu tiên vào các tính năng mới, cải tiến mô hình, và nhiều loại nội dung hơn.

Huy hiệu Xác minh

Khoe trạng thái với huy hiệu Premium đặc biệt trên hồ sơ và các sản phẩm sáng tạo của bạn.